Használjunk permetezési naplót!

A permetezési napló használatát jogszabály írja elő!
A növényvédelmi kötelezettség jogszabály szerint az alábbi személyekre terjed ki: aki földet, erdőt használ, növényt termeszt (termelő), növényt növényi terméket feldolgoz, forgalomba hoz, tárol vagy felhasznál köteles a károsítók ellen védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani, valamint a zárlati károsítókkal való fertőzést, vagy annak gyanúját a növényvédelmi hatóságoknak bejelenteni.

Azok a termelők és az olyan házikert tulajdonosok, vagy területhasználók, akik termékeiket, terményeiket forgalomba hozzák (piacon, boltban, átvevőhelyen, vagy egyéb módon) kötelesek a növényvédőszeres kezelésekről naprakész nyilvántartást vezetni. Ez a nyilvántartás az úgynevezett Permetezési napló. Ilyen permetezési naplót a növényvédőszereket gyártó, forgalmazó cégektől, nyomtatvány boltokból lehet beszerezni, de maga a termelő is készíthet. A lényeg az, hogy az alábbi adatokat tartalmazza a napló: a termelő (tulajdonos, kezelő, használó, bérlő) nevét, pontos címét, a védekezés sorszámát és időpontját (a befejezésének az időpontja), a kezelés helyét, területét, a használt növényvédőszer megnevezését, töménységét (%), mennyiségét (kg/m2, liter/m2) a szüret (betakarítás) időpontját, a termelő (felelős személy) aláírásával igazolva.

A naprakészen vezetett Permetezési naplót az utolsó kezelés után is meg kell őrizni. Az ellenőrzésre jogosult szervnek ellenőrzés során kérésre a termelő a naplót köteles bemutatni.
Permetezési napló nélkül, vagy pontatlanul vezetett naplóval, az áru nem forgalmazható és feldolgozása is tilos. Aki ezt megszegi az szabálysértést követ el.

Tegdes László