Lexikon

 

A, Á

Ág

A fás növény kétéves része.

Allelopátia

Kedvező és kedvezőtlen növénytársulások egymásra gyakorolt kémiai hatása.

Antagonista, parazitoid és ragadozó szervezetek

Az antagonista szervezetek létükkel, szaporodásukkal a kártékony szervezetektől elfoglalják az életteret. A parazitoid szervezetek szaporodásuk során a káros szervezetekben élősködnek, míg a ragadozók a kártékony szervezetekkel táplálkoznak.

Árnyékolás

A termesztett növények védelmét szolgálja. Célja a hő, a fény és a túlzott párologtatás csökkentése.

Átteleltetés

Módszer a növények frissen vagy életben tartására a téli időszak alatt, a leszedett termény megfelelő tárolásával vagy a földben maradók védelmével.

Átültetés

A fiatal palánták áthelyezése új helyre, ami jobb feltételeket biztosít a fejlődésükhöz.

 

B

Bakhát

A sor irányában kétoldalról felhúzott talajfelszínnél 10-25 cm magasabb földtöltés, amelyet mesterségesen alakítanak ki.

Beiszapolás

Frissen palántázott, vagy ültetett növények alapos beöntözése.

Beültetés

Meggyökereztetett hajtás vagy palánta különálló cserépbe ültetése.

 

C

Calamus

lágy szár

Callus

Növényi osztódó szövet.

 

CS

Csákány

A nehéz, tömődött vagy köves talajok megbontására használt, acélból készített kalapácsszerű kézi eszköz. A kb.: 80 cm hosszú erős nyélre erősített csákány egyik vége általában hegyes, a másiknak pedig vágó éle van.

Csávázás

Vegyszeres vagy hőhatáson alapuló védekezés a vetőmag felületére tapadt, illetve belsejében lévő kórokozók elpusztítására.

 

D

Diafragma

Hajtás, vessző rügytáján a bélszövetből és az edénynyalábokból alakult harántfalas elzáró szövetrész (nódusz).

Direkttermő szőlőfajták

Azok a részben Vitis Labruscához tartozó, részben pedig amerikai és eurázsiai szőlők keresztezéséből származó fajták, amelyek gyökerei a filoxérának, levélzetük és termésük pedig a különböző gombás betegségeknek kisebb-nagyobb mértékben ellenáll, s amellett ehető gyümölcsöt termelnek. Az ellenállóképessége és a termés minősége között fordított az arány.

Dzsem

Cukrozott gyümölcshúsféleség, mely a gyümölcsöt rostos, darabos állapotban tartalmazza. Legalább a gyümölcs 1/3 részének darabosan kell maradnia a készítményben. Cukortartalma 62-65% között ingadozhat. Kellő kocsonyásodás elérésére pektint szoktak mesterségesen hozzáadni.

 

E, É

Edzés

Zöldség és virágpalánták kiültetés előtti – hőelvonással és vízelvonással történő – szabadföldi körülményekhez történő szoktatása.

Egres

Köszméte

 

F

Fakultatív parazita

Feltételesen élősködők, amelyek nemcsak élő szervezeteket károsítva tudnak megélni.

 

G

Gének

A sejtmagban a tulajdonságok hordozói, átörökítői.

Generatív szaporítóanyag

Ivaros eredetű szaporítóanyag (például: mag).

Gyümölcssajt

Teljesen érett gyümölcsből áttöréssel, cukor hozzáadásával készített sűrítmény. Legismertebb a birsalmasajt. A gyümölcsöt 55-60% cukortartalmúra sűrítik, majd formákba öntve kihűlni hagyják. A formából kivéve szellős helyen tárolják. Celofánba vagy polietilénbe csomagolva kerül forgalomba.

 

GY

Gyepkocka

Évelő füvek gyökérzetével sűrűn átszőtt, gyepfelületből kivágott, 5×5-10x10x5-7cm-es kocka vagy hasáb, a tápkocka elődje.

Gyeptégla

Gyepfelületből kivágott30x30x6-8 cm-es gyeptáblák, amelyek új gyep létesítésére felhasználhatók.

Gyűrűzés

Radikális módszer a gyümölcsfák terméskötődésének fokozására. A törzsön, vagy az ágon az elágazás felett, 1 cm széles csíkot gyűrű alakban kivágunk a kéregből és oltóviasszal bekenjük. A gyűrűzés ideje júniusban van. A normális nedvkeringés gátlása a terméskötődést fokozza.

 

H

Hamvasság

A gyümölcs felületén kivált szilárd zsíranyagokból képződött bevonat. A vastagabb viaszbevonat hamvassá teszi a gyümölcs felületét és nagymértékben elősegíti raktározhatóságát. A száraz tapintású alma raktározás alatt hamar fonnyad, míg a zsíros és erősen viaszos felületű jól tárolható. Jellemző a hamvasságra, hogy például az egyes szilvafajták (Besztercei szilva, Ringló szilva) gyümölcseire, olyannyira, hogy azok színét sokszor el is fedi.

Hibrid vetőmag

A fajtanév utáni „F1 hibrid” jelölés két különböző fajtájú növény kereszteződéséből származó, első generációs utódot jelent. Az F1 hibridek sokszor életerősebbek, egyöntetűbb termést hoznak. A hibrid fajták vetőmag előállítása viszont jóval bonyolultabb, ezért a vetőmag ára sokkal drágább az úgynevezett „szabad elvirágzású” fajtákéhoz képest. A szabad elvirágzású fajták virágait ugyanazon fajtából származó egyedek termékenyítik meg.

Hőguta

Akkor áll elő, ha a növények párologtatás révén oly sok vizet veszítenek és szöveteikben annyira felmelegednek, hogy ezt semmiképpen sem tudják ellensúlyozni. Ilyenkor a végső tartalékként számba jövő szöveti „belső víz” is felhasználódik, és a sejttartalomban olyan változások következnek be, amelyek már vízpótlással sem hozhatók helyre, tehát a lankadás visszafordíthatatlanná válik.

 

I, Í

Immunis talaj

Immunis a talaj, ha 75%-nál nagyobb a kvarc (SiO2) tartalma (például a homoktalajok). Benne a filoxéra nem képes megélni. A homok immunitásáról úgy győződhetünk meg, hogy belőle vízzel egy kis hengert gyúrunk. Ha a kiszáradt henger saját súlyát nem bírja el és szétesik, a talaj immunis. A homok immunitását befolyásolhatja a nagyfokú kálciumkarbonát- és humusztartalom, valamint a talaj tömődöttsége is.

 

J

Jánosnapi hajtás

Júniusban keletkezik a tavaszi hajtások rügyeiből.

Járulékos gyökér

A száron, a leveleken vagy a gyökerek idősebb részéből előtörő gyökér.

 

K

Könnyezés

Ha a nedvkeringés megindulása után a szőlőtőke bármelyik földfeletti fás részén sebet ejtünk azon a felületen csakhamar folyadékcseppek jelennek meg. Ezt a jelenséget „könnyezés”-nek nevezzük. A szőlőtőke könnyezése akkor indul meg, amikor a talaj hőmérséklete 5-10 fokra emelkedik. A könnyezés megindulása egyben a gyökérzet életműködésének a kezdetét, a felszívó gyökerek (gyökérszőrök) tömeges kialakulásának a kezdetét is jelzi. A könnyezési folyadékot a gyökérnyomás préseli ki a sebfelületen. A tőke könnyezési folyadékának a mennyisége függ a gyökérzet tömegétől, a talaj víztartalmától, a talaj hőmérsékletétől és a könnyezés időtartalmától. Egy-egy szőlőtőkékből 1,5-15 liter folyadék is eltávozik. A vizsgálatok szerint a könnyezési folyadék csaknem tiszta víz, csupán 1-2% szárazanyagot tartalmaz, amelynek 2/3-a szerves és 1/3-a ásványi anyag. A könnyezéssel eltávozó és a növény által fel nem használt növényi tápanyagok a rügyfakadást és a kezdeti hajtásnövekedést kissé késleltetik, de a termés beérésére, a termés minőségére és mennyiségére nincs kedvezőtlen hatással.
Számottevő kárt a könnyezés csak azzal okozhat, ha rácsorogva a rügyekre, befullasztja azokat.

Köpülyözés (törzserősítő bemetszés)

A gyenge törzs és ágak vastagítását szolgáló eljárás. A gyümölcsfák koronájának elágazódásától a gyenge vázágaktól gyökérnyakig a kérget hosszában éles késsel a faszövetig bemetsszük. Ennek következménye a nagyfokú sejtburjánzás, így a törzs vagy az ág megvastagszik. Ezt az eljárást a gyenge növekedésű alma és körtefákon alkalmazzák. Gyakran a gyorsított koronanevelés kívánja a törzs vagy az ágak ily módon történő vastagítását. Ideje a fák virágzásakor, április-májusban van. A csonthéjasokon a mézgásodás veszélye miatt nem alkalmazzák.

Kotu

Lápos területek 10-25% szerves anyagot tartalmazó talaja. Színe fekete, szerkezete poros. Könnyű fajsúlya miatt szárazon a szél könnyen felragadja és elhordja. Anyagában gyakran találhatunk csigahéjakat vagy ezek törmelékét, amelyek mocsári eredetét igazolják. Tápanyagokban gazdag, ezért a belvizek levezetésére és a talajvíz szintjének szabályozása után termékeny. Fekete színe következtében az elnyelt hőt gyorsan kisugározza, ezért a kora tavaszi és késő őszi fagyok gyakran okoznak kárt a lápos területeken.

Kövecsesedés (kősejtűség)

Élettani megbetegedés. A körte hajlamos arra, hogy gyümölcshúsa – különösen a magház körül – kövecsessé váljon. Ez a sejtfalak fokozott megvastagodása vagy a kősejtelemek felhalmozódása révén jön létre. Főleg a fa kedvezőtlen élettani körülményei idézik elő. Ilyen elsősorban a rossz vízellátás, gyenge növekedésű alany, ami a gyors növekedésű koronát nem képes elegendő vízzel ellátni. Az egyes körtefajták különböző mértékben hajlamosak rá. Újabban vírusbetegségnek is tulajdonítják.

 

L

Lekvár

Besűrített gyümölcshús-készítmény. Többnyire 40-50% eredeti gyümölcscukor tartalmúra sűrítik be, répacukor hozzáadása nélkül. Legismertebb ilyen készítmény a szilvalekvár, melyet magvazás után áttörés nélkül állítanak elő besűrítéssel, 50% szárazanyagtartalmúra. Így körülbelül 30-35% lekvárt kapnak a nyers gyümölcsre számítva.

Lombhullás

A fás növények téli, nyugalmi szakaszának bevezetése. A lombhullás aktív életfolyamat, hormonhatás eredménye. Ősszel a levelek auxintartalma csökken, s ennek következtében a levélnyél alapi részén, ahol a sejtek már állandósultak, újból osztódó szövetréteg, az úgynevezett leválasztó réteg alakul ki. E réteg sejtjei később legömbölyödnek és elválnak egymástól. Így a levelet már csak az edénynyaláb tartja, amely könnyen elszakad. A hormonhatást igazolja, hogy auxinkezeléssel a lombhullás megakadályozható. A mérsékelt égöv alatti lombos fáink évenként lehullajtják levelüket. A fenyők tűi nem egyszerre hullanak le, hanem fajtától függően 3-6 év alatt fokozatosan cserélődnek ki a vörösfenyő kivételével, amely a lomblevelűekhez hasonlóan évente lehullajtja tűit.

Lombszíneződés

A levelek színét a zöld (klorofill), sárga (karotin, xantofill) és vörös (antociánok) színanyagok egymáshoz aránya és a levél egyes szövetei között való megoszlása szabja meg. Gyakran ugyanazon a növényen tavasszal, nyáron és ősszel is változik a lombozat színe. Az őszi lombszíneződést lombhullató fáinkon és cserjéinken a levelekben levő zöld szintestecskék tartalmának elbomlása és a sejtnedv antocián-tartalmának növekedése idézi elő. Egyes fajok levelei zölden (éger, fagyal) hullanak le, de leggyakoribb ősszel a levelek vörös vagy sárga színeződése. A lombszíneződés kertészeti jelentősége nagy, sok fajt éppen a színe miatt ültetnek.

 

M

Merisztéma

Osztódószövet.

Morfológia

Alaktan.

 

N

Nómenklatúra

Nevezéktan.

Növénycsoport

Kisebb-nagyobb távolságra, szabálytalan alakban ültetett díszfák, cserjék, vagy együttesen.

 

Ny

Nyakhajtás (sarjhajtás)

A tőkefej alól, a nyakból előtörő hajtás, amely a fattyúhajtáshoz hasonlóan rendszerint terméketlen. A homoki szőlők nyakhajtását csicskurának is nevezik.

Nyári zöldmetszés

A vegetációs idő alatt a fán nyáron zöld állapotban végrehajtott metszés. Az alakítás alatt lévő fákon, a törpefákon és az őszibarack fákon végezzük el rendszeresen. A felesleges hajtások és a letermett termővesszők eltávolítását, visszametszését jelenti.

 

O, Ó

Obligát parazita

Csak az élő szervezeten élősködve tud megélni.

Oldat

A permetlé oldat is lehet. Ebben az esetben az oldott anyagot a legfinomabb műszerrel se lehet elkülöníteni, mert az oldó és az oldott anyag molekulái elegyednek egymással. Az oldatot adó permetlé többnyire átlátszó. Kivételt képeznek az erős mérgek (például: a higany tartalmú csávázószerekből készült csávázólé), ahol a balesetek elkerülése végett feltűnő színezőanyagot is kevernek a hatóanyaghoz.

Oltás

Növényi szövetek átültetésén alapuló, vegetatív szaporítási mód.

Oltókés

Egyenes élű, tűrővel ellátott kés. Nyélhosszúsága 10-12 cm.

Oltóvessző

Oltáshoz alkalmas, egyéves nemes vessződarab.

Oltóviasz

Puha, kenhető anyag, mellyel a fákon keletkező sebek befedhetők.

 

Ö, Ő

Ökológia

A növényt érő környezethatások összessége, a velük és a növény kölcsönhatásával foglalkozó tudományágat növényökológiának nevezzük.

Ökonóm-botanikai növényrendszer

Gazdaságossági-botanikai alapon megírt rendszer.

Ökonómia

Gazdaságtan.

 

P

Pajzs

A szem vagy a rügy lemetszésekor azzal együtt leszedett vékony héjrész – csekély vagy semmi farésszel.

Palánta

Magról nevelt, ültetésre kész, fiatal növényke.

Pálhalevél

A levél alapjánál, nyelénél előforduló két kis levélke.

Park

Egy- vagy több funkciójú kertek együttese, amelyek lakónegyedi vagy városi szintű zöldfelületi igényeket elégítenek ki.

Parthenocarp

Megtermékenyülés nélkül kifejlődő termés.

Pathológia

Kórtan

Pavilon

Jelentése: kerti ház

Pergola

Nyitott fa,- fém- vagy betonállványzat, amit kúszó vagy kapaszkodó növényekkel futtatunk be.

Permetezés (növényvédelem)

A legelterjedtebb, gazdaságos, jobb hatású és a tapadástól függően tartósabb is, mint a többi eljárás.

Permetezési napló (növényvédelem)

Azok a kistermelők, akik termékeiket, terményeiket forgalomba hozzák (piacon, boltban, átvevőhelyeken, vagy egyéb módon), kötelesek a növényvédő szeres kezelésekről nyilvántartást vezetni. Ezt a nyilvántartást a növényvédelmi hatóság kérésére kötelesek bemutatni. A permetezési naplónak tartalmaznia kell: a termelő nevét és címét, a bejegyzés sorszámát, a kezelés területét, a kezelés időpontját (befejezésének időpontját), a növényvédő szer megnevezését, mennyiségét, és a szüret (betakarítás) időpontját.

Petri-csésze

Laboratóriumban használt lapos üvegtál, üvegfedővel.

Populáció

Egy faj egyedeinek összessége, vagy ivaros keresztezés után elvetett magból kelt utódok összessége.

Por elleni védő szemüveg

Fedett szellőzőnyílású szemüveg.

Porozás

A vegyszeres növényvédelem egyikeszköze, amikor kártevők és kórokozók ellen porszerű növényvédő szert juttatunk a növényekre.

Porozás (növényvédelem)

Egyre ritkábban használt módszer, anyagpazarló, ezenkívül tapadóképessége is gyengébb, ezért a hatás nem elég tartós.

Prizma

Egyszerű, földszín feletti (legfeljebb egy ásónyomnyi mélyen beásott) tárolási forma, burgonya, répa és kevésbé kényes zöldségfélék téli tárolására.

 

Q

Quassia (kvasszia)

A Picrasma excelsa és Quassia amara trópusi fa kérgének és fájának vizes főzete. Hatóanyaga egyéb keserű anyagok mellett 0,1%-ban az ismertlen eredetű Quassin. Rovarölő hatását a légzőközpont bénításával fejti ki. Emberre az alkalmazott permetlé töménységében nem mérgező. Szívókártevők, főképpen levéltetvek és a poloskaszagú szilvadarázs ellen, mint jó hatású szer használatos. A permetlevet úgy készítjük, hogy szívókártevők ellen 1,5, poloskaszagú darazsak ellen 3 kg quassiaforgácsot 10 liter vízben egyszer felforralunk, majd 24 óráig állni hagyjuk. Ezután a folyadékot leszűrjük és a forgácsot 10 liter vízzel újra felforraljuk, és az előbbi módon járunk el. 20 liter meleg vízben 2 kg káliszappant oldunk és a 20 liter quassia főzettel 160 liter vízbe öntjük.

Quaternio

A gyümölcstelepítésben alkalmazott négyes kötés régi elnevezése.

 

R

Remontálás

Egymásutáni virágzás, vagy egy évben többszöri virágzás után ismételt termésérés.

RNS

Ribonukleinsav, a sejtmag átörökítő anyaga (génekkel kapcsolatos).

 

S

Saraboló

Kerti szerszám, amely a talaj sekély ápolására és gyomtalanítására szolgál.

Sarj

Az anyanövényekről leválasztható, vegetatív szaporításra alkalmas oldalhajtások, amelyek gyakran már az anyanövényen meggyökeresednek, s így gyorsan állíthatók elő új növények. Például a broméliák és néhány páfrány is így szaporítható.

Sövény

Sorban ültetett cserjék.

 

Sz

Szotyósodás

A körte túlérési jelensége. A körte gyümölcshúsa a magháztól kifelé terjedve megbarnul, puha „szotyós” lesz. A szotyós hús frissen még élvezhető, de könnyen erjedésbe, rothadásba megy át. Egyes körtefajták igen hajlamosak rá.

 

T

Talaj

A földkéreg legfelső, mikroorganizmusokkal teli, elmállott rétege.

Talajfertőtlenítés

A talajban lévő kórokozók és kártevők elpusztítása.

Talajszelvény

Az egymás felett elhelyezkedő talajrétegek metszete.

Telek

Hivatalosan kimért, határkővel megjelölt és a telekkönyvbe a tulajdonos nevére bejegyzet földterület.

Télikert

Legtöbbször a lakóépülettel egybeépített, napfényes, zárt tér hidegházi növények, szukkulensek, pálmák részére, ahol a növények biológiai igényei kielégíthetők.

Temető

A település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak.

Téralakítás

A kert szabad tereinek arányos beosztása a különböző funkcióknak megfelelően.

Terasz

A lakáshoz csatlakozó ülőhelyek elhelyezésére és pihenésre alkalmas tér.

Termőrészek

Termőrügyeket viselő vesszők, hajtások.

Tetőkert

Vegetációs felület, amely nincs kapcsolatban a természetes talajjal, hanem csak azzal az anyaggal, ami a lakóház vagy garázs tetejét alkotja.

Tűzdelés (pikírozás)

A palánták átültetése egészen fiatal (2-4 lombleveles) korban.

 

Ty

Tyúkhúr

Lágyszárú egyéves, de ősszel csírázva áttelelő, felemelkedő szárú, tojásdad levelű gyomnövény. A virágai hosszú kocsányúak, a kocsányok megtermékenyülés után lehajlanak. Öt fehér sziromlevele mélyen kéthasábú. Nagyon gyakori kertekben, szőlőben, nedves részeken, minden kultúr helyen. Egész évben jól csírázik, kel és gyorsan növekszik. Az egész országban a legelterjedtebb gyom.

 

U, Ú

Udvar

Közvetlenül a házhoz csatlakozó, de nem beépített terület.

Ugarcsap

A termőcsap alatt vagy mellett található 1-2 rügyes csap, amelynek a következő évi metszéshez szükséges vesszők kinevelése a feladata.

Ugarhajtás

Az ugarcsapon található szőlőhajtás, amely beérve ugarvessző lesz.

Ugarvessző

Olyan szőlővessző, amelyet tavasszal többnyire termőcsapra metszenek vagy szálvesszőnek hagynak meg.

Úszó növények

Olyan növények, amelyek a víz felszínén vagy a felszín alatt úsznak és tápanyagaikat közvetlenül a vízből veszik fel.

Utóérés

Egyes növények terméseiben (pl.: alma, barack, paradicsom, dinnye) az érési folyamatok még akkor is folytatódnak, ha a termés a talajjal, illetve a növénnyel való kapcsolatát a szedés során elvesztette.

Utóvirágzás (másodvirágzás)

Az a jelenség, amikor egy növény a rendes virágzási időn kívül ugyanabban a tenyészidőben újból virágzik. Az utóvirágzás gyakori az akácnál.

Útszegély

Kertben a gyep- vagy virágfelülettől, utcán a járdától elhatárolják az utat, elvezetik a felszíni vizet és szerkezeti elemekként tartják a boltozatszerű útburkolatot.

 

Ü, Ű

Üledékképződés

A borban levő zavaros anyagok kiválása.

Ültetés

A vetés különleges módja, amikor a termesztendő növénynek nem a magját, hanem más, új növény képzésére alkalmas részét juttatjuk a talajba.

 

V

Vágott virág

Évelők, vagy egynyári virágok rövid vagy hosszú szárral levágott virága.

Városi közkert

Az egész város vagy városrész lakói részére létesített, közcélú zöldfelület. Fő funkciója a pihenés és a felüdülés biztosítása. Sok pihenőhelyet tartalmaz, ízléses felszerelésekkel, padokkal, székekkel, sakkasztallal. A díszítő hatást medencék, csobogók, szobrok elhelyezésével fokozzák. A terület nagy részét dísznövények, fák, fenyők, és cserjék borítják.

Városi közpark

A város igényeit kielégítő 1 ha-nál nagyobb zöldfelület. Fő feladata a pihenés és a sportolás lehetővé tétele. Nagy összefüggő gyepterületek (napozás, labdázás céljára) és kevés virágfelület jellemzi. A fákat és a cserjéket összevontan, a gépi kaszálást elősegítő módon ültetik ki. Virágdísz csak a pihenőhelyek környezetében van. A közparkhoz fásított gépkocsi-várakozó helyek, parkolók tartoznak.

Védőcsizma (növényvédelem)

A kereskedelemben kapható gumi vagy műanyag csizma.

Védőkalap (növényvédelem)

A víz és por számára nehezen átjárható, széles kariműjú, az áll alatt leköthető.

Védőkesztyű (növényvédelem)

Erősebb gumi, vagy műanyag kesztyű.

Vegetatív szaporítóanyag

Nem ivaros eredetű, a növények valamilyen vegetatív részből készített szaporítóanyag (például: hajtásdugvány)

Vermelés

Facsemeték átmeneti tárolása.

Vetés

A vetőmag földbe helyezése.

Vetésforgó

Növénysorrend.

Vízhajtás (fattyúhajtás)

Idős fás részekből egyenesen felfelé növő, hosszú, laza szövetű hajtás.

 

W

Weeder

Rugós gyomírtó. Majdnem függőleges helyzetű, rugalmas, egyenes acélfogakkal ellátott eszköz, mely a csírázó még legfeljebb sekélyen gyökerező gyomokat írtja.

Whisky

Füstös ízű gabonapálinka, az angolok nemzeti itala.

 

X

x jel a növénynévben

A hibrid fajok jelölésére szolgál. A névben mindig az első név (nemzetség) és a második név (fajnév) közé kerül.

Xenogamia

Idegenmegporzás.

Xylem

Szállítószövet-rendszer.

Xystus

A kertművészetben: mulatozó ház, széles tornác, oszlopcsarnok és előtte fákkal szegett szabad pálya, parterreszerű kertrész.

 

Y

Yard

hosszmértékek

 

Z

Zápor

Hidegfront mentén keletkező, gyakran szélvihar kíséretében bekövetkező heves csapadékhullás.

Zigomorf virág

Az egy szimmetriasíkkal két egyenlő részarányos félre, jobb és bal oldalra osztható virág (például: hüvelyesek, ajakosok, tátogatók, orchideák).

 

ZS

Zsalu

A betonszerkezetek terv szerinti előállításához, a szerkezet végleges helyén készített, ácsolt segédszerkezet, amelybe bedolgozzák a betont.

Zsaroló metszés

Nagy termés nyerésére irányuló szőlőmetszési eljárás, amelynél a tőke erőbeni állapotát meghaladóan több csapot, gyakran szálvesszőt hagynak meg.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhessen aktualitásainkról, híreinkről!

Válasszon egy listát
Adatkezelés *